تبلیغات
متن و ترجمه آهنگ های خارجی
 • متن و ترجمه آهنگ های خارجی

 • تبلیغات یک
  موضوعات

  برچسب‌ها

  نویسندگان
  تبلیغات سه

  شروع کورس

  I'ma tell you how I want it

  می خوام بهت بگم چقدر میخوامش

   

  Baby, tell me how you need it

  عزیزم بهم بگو چقدر بهش نیاز داری

   

  (منظورش از it با توجه به ادامه ترانه کار خاک بر سری هست

  سلنا میخواد بگه دوست داره این کار رو بکنه و توقع داره پسره

  هم مثل خودش باشه و دوست داشته باشه که این کار رو انجام بده)


  Hope you're good at keeping secrets

  امیدوارم تو راز نگه دار خوبی باشی

   

  (منظورش اینه که دوست داره رابطه مون مخفی باشه)

   

  Say you're good at keeping secrets

  بگو که راز نگه دار خوبی هستی

   

  Cause you know I don't trust nobody

  چون میدونی که من به کسی اعتماد ندارم

   

  I know you don't trust nobody

  میدونم تو هم به کسی اعتماد نداری

   

  Said only I can touch your body

  گفت که فقط میتونم بدنت رو لمس کنی

   

  (touch body مفهومش مشخصه دیگه نیازی به توضیح من نیست)

   

  So baby you know, I know, you know, I don't

  پس عزیزم، میدونی ، میدونم، میدونی، من (به کسی اعتماد) ندارم

   

  You know I don't trust nobody

  میدونی که من به کسی اعتماد ندارم

   

  You don't trust nobody

  میدونم تو هم به کسی اعتماد نداری

   

  (هر دوتاشون به کسی اعتماد ندارن)

   

  Said only I can touch your body

  گفتی که فقط می تونم بدنت رو لمس کنی

   

  Yeah only I can touch your body

  اره فقط میتونم بدنت رو لمس کنی

   

  Cause only you know, I know, you know, I don't

  چون فقط تو میدونی ، میدونم، میدونی، من (به کسی اعتماد) ندارم

   

  You know I don't trust nobody

  میدونی که من به کسی اعتماد ندارم

  پایان کورس

   

  Selena Gomez

  Baby, come through on a late night, creep

  عزیزم، اخر شب یواشکی به سمت من بیا

   

  (creep یعنی سینه خیز و مترادف sneak یا یواشکی حرکت کردن)

   

  Pull up on you like, beep, beep, beep, beep, beep

  به تو نزدیک میشم (نزدیک تو توقف میکنم)مثل بیپ، بیپ، بیپ، بیپ

   

  (pull up یعنی نزدیک شدن به چیزی معمولا وقتی که سوار ماشین باشی

  beep, beep, beep منظورش صدای بوق ماشین هست کلا به چند صدای

  کوچیک و پشت سر هم beep, beep میگن مثل صدای بوق اشغال تلفن

  اینم بگم pull up معنی نگه داشتن و ایستادن خودرو به مدت کوتاه هم میده)

   

  Lying down know I'm in the back

  میدونی که تو عقب (ماشین) دراز کشیدم

   

  Tinted windows sitting in the back seat

  روی صندلی عقب ماشین با پنجره های تیره رنگ نشستم

   

  (پنجره های ماشین تیره هست تا کسی نتونه داخل ش رو ببینه)

   

  You know I'm a freak right?

  میدونی که من یه ش**تی هستم، درسته؟

   

  (freak معنی خاک بر سری داره یعنی تحریک شده)

   

  Hit you on a free night

  تو شبی که وقتم آزاده بهت برخورد کردم

   

  (همونطور که خیلی هاتون می دونید hit اینجا معنی

  برخورد کردن نمیده و یه معنی خاک بر سری داره

  Free night یعنی شبی که فرداش کار خاصی ندارید

  یا شبی که روز فرداش تعطیل باشه)

   

  I know what you keep tight

  میدونم چیو محکم نگه داشتی

   

  You don't wanna leave, right?

  تو نمیخوای که بری (ترکم کنی) درسته؟

   

  You don't wanna stay a little late?

  نمی خوام یکم بیشتر بمونی؟

   

  I'll give you that tingle in your waist

  من بهت اون حس خارش (یا سوزش) توی کمرت رو بهت میدم

   

  (مفهوم کامل خاک بر سری داره)

   

  Hit you when you need a little taste

  بهت برخورد میکنم وقتی که میخوای یکم مزش کنی

   

  (اینم فکر کنم نیازی به توضیح نداره معنی Hit رو که گفتم

  taste منظور معمولا taste of love که پس زمینه جن*سی

  هم داره توی آهنگ Body Say از Demi Lovato اگه که

  یادتون باشه در موردش صحبت کردیم، معنی بوسیدن هم میده)

   

  Better watch my back

  بهتره پشتم رو نگاه کنم

   

  (یعنی حواسم باشه کسی تو ماشین ما رو نبینه)

   

  تکرار کورس

   

  Tory Lanez

  I pull up in that Jag, I'm not just anybody

  من نزدیک اون ماشین جگوار میشم، من هر کسی نیستم

   

  (not just anybody یه اصطلاح هست یعنی ادم مهمی

  هستم، کسی که با مردم عادی فرق داره و مثل همه نیست

  منظورش اینه که مثل بقیه نیست و به هر کسی اعتماد نداره)

   

  I'm tryna holla back, even though I know, you know

  من سعی می کنم که عقب بایستم، هر چند میدونم، می دونی

   

  I don't trust nobody, I don't trust nobody

  من به کسی اعتماد ندارم، من به کسی اعتماد ندارم

   

  (همونطور که اول ترانه هم گفته شد پسره هم مثل سلنا به کسی اعتماد

  نداره پس وقتی که سوار ماشین میشه یکم با احتیاط رفتار می کنه)

   

  But if I touch your body, we'll get right, right in your lobby

  اما اگه بدنت رو لمس کنم، در نهایت به لابی (اتاق یا خونه) تو می رسیم

   

  (سعی میکنه عقب بشینه ولی میدونه که اگه بخواد بدن

  سلنا رو لمس کنه باید بره خونه سلنا و بقیه ماجرا)

   

  Come on down, let's get down, I'm with the sh*t

  زود باش، بیا شروع کنیم، من با sh*t هستم

   

  (come on down یعنی زود باش بیا اینجا، get down یعنی خاک بر سری رو

  شروع کردن معنی رقصیدن هم میده، I'm with the sh*t یعنی من آماده هستم

  هم معنی I'm down توی مصرع بعدی هست)

   

  Are you down? Cause I'm down, when sh*t get lit

  آماده ای؟ چون من آماده ام،  وقتی که sh*t روشن میشه

   

  (get lit یعنی روشن شدن به مفهوم مست کردن یا نعشه کردن

  و از خود بی خود شدن sh*t get lit یعنی وقتی که اوضاع

  و شرایط تحریک کننده باشه)

   

  And you got a body like Selena in them jeans

  آیا میخوای بدن سلنا رو وقتی اون شلوار جین رو پوشیده داشته باشی؟

   

  I wanna hit

  من میخوام برخورد کنم

   

  I'm so open, gone and talk that sh*t

  من خیلی بازم (بدون خجالت و پررو) ،میرم و حرف رو می زنم

   

  Tory Lanez

  You must be somebody, cause I don't trust nobody

  تو باید یه کسی باشه، چون من من به کسی اعتماد ندارم

   

  (be somebody مترادف not just anybody هست یعنی کسی که با بقیه

  فرق داره و واسه خودش کسی هست توی فارسی هم شبیه ش رو داریم مثلا

  مثلا میگن من به هیچکسی اعتماد ندارم ولی تو که هیچ کس نیستی)

   

  But if I touch your body, I might trust somebody, yeah

  اما اگه بدنت رو لمس کنم، ممکنه به یه کسی اعتماد کنم

   

  (چند مصرع قبلم هم شبیه این رو گفته بود که اگه بدنت رو لمس کنم دیگه نمی تونم

  جلوی خودم رو بگیرم و بهت اعتماد می کنم با تو به اتاق ت (your lobby) میام)

   

  You must be somebody, cause I don't trust nobody

  تو باید یه کسی باشه، چون من من به کسی اعتماد ندارم

   

  But if I touch your body, I might trust somebody, yeah

  اما اگه بدنت رو لمس کنم، ممکنه به یه کسی اعتماد کنم

   

  You must be somebody, cause I don't trust nobody

  تو باید یه کسی باشه، چون من من به کسی اعتماد ندارم

   

  But if I touch your body, I might trust somebody, yeah

  اما اگه بدنت رو لمس کنم، ممکنه به یه کسی اعتماد کنم

   

  You must be somebody, cause I don't trust nobody

  تو باید یه کسی باشه، چون من من به کسی اعتماد ندارم

   

  But if I touch your body, I might trust somebody, yeah

  اما اگه بدنت رو لمس کنم، ممکنه به یه کسی اعتماد کنم

   

   تکرار کورس دوبار  ترجمه های مرتبط: لیست تمامی آهنگ های ترجمه شده از Selena Gomez ، لیست تمامی آهنگ های ترجمه شده از Cashmere Cat ،  برچسب‌ها: متن و ترجمه Trust Nobody از Selena Gomez Cashmere Cat. متن و ترجمه Trust Nobody از سلنا گومز.دانلود آهنگ Trust Nobody.معنی آهنگ سلنا گومز.متن آهنگ Trust Nobody.تکست آهنگ Trust Nobody.معنی اهنگ Trust Nobody از سلنا گومز Selena Gomez Cashmere Cat.متن و ترجمه ترجمة آهنگ سلنا گومز.معنی Trust Nobody.دانلود متن آهنگ زیبای Selena Gomez Cashmere Cat.جدیترین متن آهنگSelena Gomez Cashmere Cat .دانلود تکست آهنگ Trust Nobody.تکست آهنگ سلنا گومز Selena Gomez Cashmere Cat.دانلود سلنا گومز.Selena Gomez Cashmere Cat Lyrics.Trust Nobody lyrics .توضیح کامل آهنگ Trust Nobody از سلنا گومز و Selena Gomez Cashmere Cat. لیریک و ترجمه ترجمة آهنگ Trust Nobody.لیریک و متن و ترجمه ترجمة آهنگ خارجی Trust Nobody. بهترین متن و ترجمه ترجمة آهنگ های سلنا گومز و Selena Gomez Cashmere Cat.دانلود لیریک آهنگ Trust Nobody از Selena Gomez Cashmere Cat

  تاریخ : پنجشنبه 15 مهر 1395 | 10:59 ق.ظ | نویسنده : آ ف | نظرات()

  
  تبلیغات دو
  درباره

   دوستان خواهشا درخواست ترجمه آهنگ نفرستید.

   بدون منبع کپی هم نکنید نویسنده مطلقا راضی نیست.
  پیوندهای روزانه
  ترجمه مورد نظر خود را پیدا کنید   جستجو در میهن لیریک

  کدهای اختصاصی
  تبلیغات متنی