• متن و ترجمه آهنگ های خارجی

 • تبلیغات یک
  موضوعات

  برچسب‌ها

  نویسندگان
  تبلیغات سه

  Dirty looks from your mother

  نگاه های تنفرآمیز مادرت

   

  (مادره معشوقه ش اطز دیدنش خیلی خوشحال نشده)

   

  Never seen you in a dress that color, no

  هیچ وقت تو پیرهنی به این رنگی ندیده بودمت


  ترجمه های مرتبط: لیست تمامی آهنگ های ترجمه شده از Maroon 5 ،
  برای مشاهده ادامه ترجمه اینجا کلیک کن


  برچسب‌ها: متن و ترجمه Wait از Maroon 5. متن و ترجمه Wait از مارون 5.دانلود آهنگ Wait.معنی آهنگ مارون 5.متن آهنگ Wait.تکست آهنگ Wait.معنی اهنگ Wait از مارون 5 Maroon 5.متن و ترجمه ترجمة آهنگ مارون 5.معنی Wait.دانلود متن آهنگ زیبای Maroon 5.جدیترین متن آهنگMaroon 5 .دانلود تکست آهنگ Wait.تکست آهنگ مارون 5 Maroon 5.دانلود مارون 5.Maroon 5 Lyrics.Wait lyrics .توضیح کامل آهنگ Wait از مارون 5 و Maroon 5. لیریک و ترجمه ترجمة آهنگ Wait. ترجمة و معنی اغنیه Wait غناء Maroon 5. ترجمة كلمات أغنیة Wait غناء Maroon 5. لیریک و متن و ترجمه ترجمة آهنگ خارجی Wait. بهترین متن و ترجمه ترجمة آهنگ های مارون 5 و Maroon 5.دانلود لیریک آهنگ Wait از Maroon 5

  تاریخ : شنبه 7 بهمن 1396 | 01:45 ب.ظ | نویسنده : آ ف | نظرات()

  شروع کورس

  Cold enough to chill my bones

  اونقدر سرد شدی که استخون هام رو خنک میکنه

   

  (داره سردی رفتار دختره رو با سرمای واقعی مقایسه میکنه)

   

  It feels like I don't know you anymore

  انگار که دیگه تو رو نمیشناسم (یه آدم دیگه ای شدی)

   

  I don't understand why you're so cold to me

  نمی فهمم تو چرا اینقدر با من سردی


  ترجمه های مرتبط: لیست تمامی آهنگ های ترجمه شده از Maroon 5 ، لیست تمامی آهنگ های ترجمه شده از Future ،
  برای مشاهده ادامه ترجمه اینجا کلیک کن


  برچسب‌ها: متن و ترجمه Cold از Maroon 5 Future. متن و ترجمه Cold از مارون فایو فیوچر.دانلود آهنگ Cold.معنی آهنگ مارون فایو فیوچر.متن آهنگ Cold.تکست آهنگ Cold.معنی اهنگ Cold از مارون فایو فیوچر Maroon 5 Future.متن و ترجمه ترجمة آهنگ مارون فایو فیوچر.معنی Cold.دانلود متن آهنگ زیبای Maroon 5 Future.جدیترین متن آهنگMaroon 5 Future .دانلود تکست آهنگ Cold.تکست آهنگ مارون فایو فیوچر Maroon 5 Future.دانلود مارون فایو فیوچر.Maroon 5 Future Lyrics.Cold lyrics .توضیح کامل آهنگ Cold از مارون فایو فیوچر و Maroon 5 Future. لیریک و ترجمه ترجمة آهنگ Cold.لیریک و متن و ترجمه ترجمة آهنگ خارجی Cold. بهترین متن و ترجمه ترجمة آهنگ های مارون فایو فیوچر و Maroon 5 Future.دانلود لیریک آهنگ Cold از Maroon 5 Future

  تاریخ : چهارشنبه 11 اسفند 1395 | 03:48 ب.ظ | نویسنده : آ ف | نظرات()

  شروع کورس

  I don't wanna know, know, know, know

  نمی خوام بدونم، بدونم، بدونم، بدونم که

   

  Who's taking you home, home, home, home

  که چه کسی تو رو میبره خونه، خونه، خونه، خونه

   

  And loving you so, so, so, so

  و (نمی خوام بدونم که چه کسی) خیلی زیاد تو رو دوست داره


  ترجمه های مرتبط: لیست تمامی آهنگ های ترجمه شده از Maroon 5 ، لیست تمامی آهنگ های ترجمه شده از Kendrick Lamar ،
  برای مشاهده ادامه ترجمه اینجا کلیک کن


  برچسب‌ها: متن و ترجمه don't wanna know از Maroon 5 Kendrick Lamar. متن و ترجمه don't wanna know از سیا کندریک لامار .دانلود آهنگ don't wanna know.معنی آهنگ سیا کندریک لامار .متن آهنگ don't wanna know.تکست آهنگ don't wanna know.معنی اهنگ don't wanna know از سیا کندریک لامار Maroon 5 Kendrick Lamar.متن و ترجمه ترجمة آهنگ سیا کندریک لامار .معنی don't wanna know.دانلود متن آهنگ زیبای Maroon 5 Kendrick Lamar.جدیترین متن آهنگMaroon 5 Kendrick Lamar .دانلود تکست آهنگ don't wanna know.تکست آهنگ سیا کندریک لامار Maroon 5 Kendrick Lamar.دانلود سیا کندریک لامار .Maroon 5 Kendrick Lamar Lyrics.don't wanna know lyrics .توضیح کامل آهنگ don't wanna know از سیا کندریک لامار و Maroon 5 Kendrick Lamar. لیریک و ترجمه ترجمة آهنگ don't wanna know.لیریک و متن و ترجمه ترجمة آهنگ خارجی don't wanna know. بهترین متن و ترجمه ترجمة آهنگ های سیا کندریک لامار و Maroon 5 Kendrick Lamar.دانلود لیریک آهنگ don't wanna know از Maroon 5 Kendrick Lamar

  تاریخ : شنبه 24 مهر 1395 | 02:50 ب.ظ | نویسنده : آ ف | نظرات()

  شروع کورس آهنگ

  This summer's gonna hurt like a motherF***ker, F***ker

  امسال تابستون میخواد مثل یه مادر *** اذیت کنه

   

  This summer's gonna hurt like a motherF***ker, F***ker

  امسال تابستون میخواد مثل یه مادر *** اذیت کنه

   

  (hurt like mother***ker یعنی خیلی اذیت کردن مثلا

  وقتی هوا تو تابستون خیلی گرم میشه از این اصلاح استفاده

  میکنن اینجا منظور خواننده اینه که احتمالا رابطشون به هم

  خورده و تابستون خیلی سختی رو بدون اون در پیش داره)

  پایان کورس آهنگ


   

  ترجمه های مرتبط: لیست تمامی آهنگ های ترجمه شده از Maroon 5 ،
  برای مشاهده ادامه ترجمه اینجا کلیک کن


  برچسب‌ها: دانلود آهنگ this summer's gonna hurt.معنی آهنگ مارون 5.متن آهنگ this summer's gonna hurt.تکست آهنگ this summer's gonna hurt.معنی اهنگ this summer's gonna hurt از مارون 5 Maroon 5.متن و ترجمه آهنگ مارون 5.معنی this summer's gonna hurt.دانلود متن آهنگ زیبای Maroon 5.جدیترین متن آهنگMaroon 5 .دانلود تکست آهنگ this summer's gonna hurt.تکست آهنگ مارون 5 Maroon 5.دانلود مارون 5.Maroon 5 Lyrics.this summer's gonna hurt lyrics .توضیح کامل آهنگ this summer's gonna hurt از مارون 5 و Maroon 5. لیریک و ترجمه آهنگ this summer's gonna hurt.لیریک و متن و ترجمه آهنگ خارجی this summer's gonna hurt. بهترین متن و ترجمه آهنگ های مارون 5 و Maroon 5.دانلود لیریک آهنگ this summer's gonna hurt از Maroon 5

  تاریخ : سه شنبه 12 خرداد 1394 | 04:49 ب.ظ | نویسنده : آ ف | نظرات()

  به درخواست Eddy

   

  Please don't see just a boy caught up in dreams and fantasies

  لطفا من رو به چشم یه پسری که بین خیالات و توهمات گیر کرده نبین

   

  Please see me reaching out for someone I can see

  لطفا من رو به چشم یه پسری ببین که دنبال یکی میگرده تا بتونه اون رو ببینه

   

  Take my hand let's see where we wake up tomorrow

  دستم رو بگیر تا ببینم فردا کجا از خواب بیدار میشیم


  ترجمه های مرتبط: لیست تمامی آهنگ های ترجمه شده از Maroon 5 ،
  برای مشاهده ادامه ترجمه اینجا کلیک کن


  برچسب‌ها: دانلود آهنگ Lost Stars.معنی آهنگ آدام لوین.متن آهنگ Lost Stars.تکست آهنگ Lost Stars.معنی اهنگ Lost Stars از آدام لوین Adam Levine Maroon 5.متن و ترجمه آهنگ آدام لوین.معنی Lost Stars.دانلود متن آهنگ زیبای Adam Levine Maroon 5.جدیترین متن آهنگAdam Levine Maroon 5 .دانلود تکست آهنگ Lost Stars.تکست آهنگ آدام لوین Adam Levine Maroon 5.دانلود آدام لوین.Adam Levine Maroon 5 Lyrics.Lost Stars lyrics .توضیح کامل آهنگ Lost Stars از آدام لوین و Adam Levine Maroon 5. لیریک و ترجمه آهنگ Lost Stars.لیریک و متن و ترجمه آهنگ خارجی Lost Stars. بهترین متن و ترجمه آهنگ های آدام لوین و Adam Levine Maroon 5.دانلود لیریک آهنگ Lost Stars از Adam Levine Maroon 5

  تاریخ : سه شنبه 28 بهمن 1393 | 05:24 ب.ظ | نویسنده : آ ف | نظرات()

  برای مشاهده ادامه ترجمه ها به صفحه بعد بروید 1 2 3 4
  
  تبلیغات دو
  درباره

   دوستان خواهشا درخواست ترجمه آهنگ نفرستید.

   بدون منبع کپی هم نکنید نویسنده مطلقا راضی نیست.
  پیوندهای روزانه
  ترجمه مورد نظر خود را پیدا کنید   جستجو در میهن لیریک

  کدهای اختصاصی
  تبلیغات متنی