• متن و ترجمه آهنگ های خارجی

 • تبلیغات یک
  موضوعات

  برچسب‌ها

  نویسندگان
  تبلیغات سه

  شروع کورس

  Cold enough to chill my bones

  اونقدر سرد شدی که استخون هام رو خنک میکنه

   

  (داره سردی رفتار دختره رو با سرمای واقعی مقایسه میکنه)

   

  It feels like I don't know you anymore

  انگار که دیگه تو رو نمیشناسم (یه آدم دیگه ای شدی)

   

  I don't understand why you're so cold to me

  نمی فهمم تو چرا اینقدر با من سردی


  برای مشاهده ادامه ترجمه اینجا کلیک کن

  ترجمه های مرتبط: لیست تمامی آهنگ های ترجمه شده از Maroon 5 ، لیست تمامی آهنگ های ترجمه شده از Future ،
  برچسب‌ها: متن و ترجمه Cold از Maroon 5 Future. متن و ترجمه Cold از مارون فایو فیوچر.دانلود آهنگ Cold.معنی آهنگ مارون فایو فیوچر.متن آهنگ Cold.تکست آهنگ Cold.معنی اهنگ Cold از مارون فایو فیوچر Maroon 5 Future.متن و ترجمه ترجمة آهنگ مارون فایو فیوچر.معنی Cold.دانلود متن آهنگ زیبای Maroon 5 Future.جدیترین متن آهنگMaroon 5 Future .دانلود تکست آهنگ Cold.تکست آهنگ مارون فایو فیوچر Maroon 5 Future.دانلود مارون فایو فیوچر.Maroon 5 Future Lyrics.Cold lyrics .توضیح کامل آهنگ Cold از مارون فایو فیوچر و Maroon 5 Future. لیریک و ترجمه ترجمة آهنگ Cold.لیریک و متن و ترجمه ترجمة آهنگ خارجی Cold. بهترین متن و ترجمه ترجمة آهنگ های مارون فایو فیوچر و Maroon 5 Future.دانلود لیریک آهنگ Cold از Maroon 5 Future

  تاریخ : چهارشنبه 11 اسفند 1395 | 03:48 ب.ظ | نویسنده : آ ف | نظرات()

  شروع کورس

  I don't wanna know, know, know, know

  نمی خوام بدونم، بدونم، بدونم، بدونم که

   

  Who's taking you home, home, home, home

  که چه کسی تو رو میبره خونه، خونه، خونه، خونه

   

  And loving you so, so, so, so

  و (نمی خوام بدونم که چه کسی) خیلی زیاد تو رو دوست داره


  برای مشاهده ادامه ترجمه اینجا کلیک کن

  ترجمه های مرتبط: لیست تمامی آهنگ های ترجمه شده از Maroon 5 ، لیست تمامی آهنگ های ترجمه شده از Kendrick Lamar ،
  برچسب‌ها: متن و ترجمه don't wanna know از Maroon 5 Kendrick Lamar. متن و ترجمه don't wanna know از سیا کندریک لامار .دانلود آهنگ don't wanna know.معنی آهنگ سیا کندریک لامار .متن آهنگ don't wanna know.تکست آهنگ don't wanna know.معنی اهنگ don't wanna know از سیا کندریک لامار Maroon 5 Kendrick Lamar.متن و ترجمه ترجمة آهنگ سیا کندریک لامار .معنی don't wanna know.دانلود متن آهنگ زیبای Maroon 5 Kendrick Lamar.جدیترین متن آهنگMaroon 5 Kendrick Lamar .دانلود تکست آهنگ don't wanna know.تکست آهنگ سیا کندریک لامار Maroon 5 Kendrick Lamar.دانلود سیا کندریک لامار .Maroon 5 Kendrick Lamar Lyrics.don't wanna know lyrics .توضیح کامل آهنگ don't wanna know از سیا کندریک لامار و Maroon 5 Kendrick Lamar. لیریک و ترجمه ترجمة آهنگ don't wanna know.لیریک و متن و ترجمه ترجمة آهنگ خارجی don't wanna know. بهترین متن و ترجمه ترجمة آهنگ های سیا کندریک لامار و Maroon 5 Kendrick Lamar.دانلود لیریک آهنگ don't wanna know از Maroon 5 Kendrick Lamar

  تاریخ : شنبه 24 مهر 1395 | 02:50 ب.ظ | نویسنده : آ ف | نظرات()

  شروع کورس آهنگ

  This summer's gonna hurt like a motherF***ker, F***ker

  امسال تابستون میخواد مثل یه مادر *** اذیت کنه

   

  This summer's gonna hurt like a motherF***ker, F***ker

  امسال تابستون میخواد مثل یه مادر *** اذیت کنه

   

  (hurt like mother***ker یعنی خیلی اذیت کردن مثلا

  وقتی هوا تو تابستون خیلی گرم میشه از این اصلاح استفاده

  میکنن اینجا منظور خواننده اینه که احتمالا رابطشون به هم

  خورده و تابستون خیلی سختی رو بدون اون در پیش داره)

  پایان کورس آهنگ


   

  برای مشاهده ادامه ترجمه اینجا کلیک کن

  ترجمه های مرتبط: لیست تمامی آهنگ های ترجمه شده از Maroon 5 ،
  برچسب‌ها: دانلود آهنگ this summer's gonna hurt.معنی آهنگ مارون 5.متن آهنگ this summer's gonna hurt.تکست آهنگ this summer's gonna hurt.معنی اهنگ this summer's gonna hurt از مارون 5 Maroon 5.متن و ترجمه آهنگ مارون 5.معنی this summer's gonna hurt.دانلود متن آهنگ زیبای Maroon 5.جدیترین متن آهنگMaroon 5 .دانلود تکست آهنگ this summer's gonna hurt.تکست آهنگ مارون 5 Maroon 5.دانلود مارون 5.Maroon 5 Lyrics.this summer's gonna hurt lyrics .توضیح کامل آهنگ this summer's gonna hurt از مارون 5 و Maroon 5. لیریک و ترجمه آهنگ this summer's gonna hurt.لیریک و متن و ترجمه آهنگ خارجی this summer's gonna hurt. بهترین متن و ترجمه آهنگ های مارون 5 و Maroon 5.دانلود لیریک آهنگ this summer's gonna hurt از Maroon 5

  تاریخ : سه شنبه 12 خرداد 1394 | 04:49 ب.ظ | نویسنده : آ ف | نظرات()

  به درخواست Eddy

   

  Please don't see just a boy caught up in dreams and fantasies

  لطفا من رو به چشم یه پسری که بین خیالات و توهمات گیر کرده نبین

   

  Please see me reaching out for someone I can see

  لطفا من رو به چشم یه پسری ببین که دنبال یکی میگرده تا بتونه اون رو ببینه

   

  Take my hand let's see where we wake up tomorrow

  دستم رو بگیر تا ببینم فردا کجا از خواب بیدار میشیم


  برای مشاهده ادامه ترجمه اینجا کلیک کن

  ترجمه های مرتبط: لیست تمامی آهنگ های ترجمه شده از Maroon 5 ،
  برچسب‌ها: دانلود آهنگ Lost Stars.معنی آهنگ آدام لوین.متن آهنگ Lost Stars.تکست آهنگ Lost Stars.معنی اهنگ Lost Stars از آدام لوین Adam Levine Maroon 5.متن و ترجمه آهنگ آدام لوین.معنی Lost Stars.دانلود متن آهنگ زیبای Adam Levine Maroon 5.جدیترین متن آهنگAdam Levine Maroon 5 .دانلود تکست آهنگ Lost Stars.تکست آهنگ آدام لوین Adam Levine Maroon 5.دانلود آدام لوین.Adam Levine Maroon 5 Lyrics.Lost Stars lyrics .توضیح کامل آهنگ Lost Stars از آدام لوین و Adam Levine Maroon 5. لیریک و ترجمه آهنگ Lost Stars.لیریک و متن و ترجمه آهنگ خارجی Lost Stars. بهترین متن و ترجمه آهنگ های آدام لوین و Adam Levine Maroon 5.دانلود لیریک آهنگ Lost Stars از Adam Levine Maroon 5

  تاریخ : سه شنبه 28 بهمن 1393 | 05:24 ب.ظ | نویسنده : آ ف | نظرات()

  I'm hurting baby, I’m broken down

  عزیزم من دارم عذاب می کشم ، من حالم خرابه (داغونم)

   

  I need your loving, loving I need it now

  به عشق تو نیاز داریم، همین الان بهش نیاز دارم

   

  When I’m without you, I’m something weak

  وقتی که بدون تو هستم، یه چیز ضعیف هستم

   

  You got me begging, begging I’m on my knees

  مجبورم کردی بهت التماس کنم ، الان روی زانوهام افتادم


  برای مشاهده ادامه ترجمه اینجا کلیک کن

  ترجمه های مرتبط: لیست تمامی آهنگ های ترجمه شده از Maroon 5 ،
  برچسب‌ها: دانلود آهنگ Sugar.معنی آهنگ مارون 5.متن آهنگ Sugar. تکست آهنگ Sugar.معنی اهنگ Sugar از مارون 5 Maroon 5 .متن و ترجمه آهنگ مارون 5.معنی Sugar.دانلود متن آهنگ زیبای Maroon 5.جدیترین متن آهنگMaroon 5 .دانلود تکست آهنگ Sugar.تکست آهنگ مارون 5 Maroon 5.متن آهنگ Sugar.دانلود مارون 5.Maroon 5 Lyrics . Sugar lyrics . توضیح متن ترجمه توضیح کامل آهنگ Sugar از مارون 5 و Maroon 5 . لیریک و ترجمه آهنگ Sugar. لیریک و متن و ترجمه آهنگ خارجی Sugar. بهترین متن و ترجمه آهنگ های مارون 5 و Maroon 5 . دانلود لیریک آهنگ Sugar از Maroon 5

  تاریخ : شنبه 27 دی 1393 | 06:25 ب.ظ | نویسنده : آ ف | نظرات()

  Say what you're mad at me for, me for

  بهم بگو واسه چی از دست من عصبانی هستی؟

   

  Yeah why you talk that evil, yeah

  واسه چی اینقدر با خشم حرف میزنی؟

   

  That's not the way you show love, show love

  این اون عشقی نیست که تو باید بهم ابراز کنی

   

  No love, no love, no no

  هیچ عشقی اینطوری نیست


  برای مشاهده ادامه ترجمه اینجا کلیک کن

  ترجمه های مرتبط: لیست تمامی آهنگ های ترجمه شده از Maroon 5 ،
  برچسب‌ها: دانلود آهنگ In your pocket.معنی آهنگ مارون 5.متن آهنگ In your pocket. تکست آهنگ In your pocket.معنی اهنگ In your pocket از مارون 5 Maroon 5 .متن و ترجمه آهنگ مارون 5.معنی In your pocket.دانلود متن آهنگ زیبای Maroon 5.جدیترین متن آهنگMaroon 5 .دانلود تکست آهنگ In your pocket.تکست آهنگ مارون 5 Maroon 5.متن آهنگ In your pocket.دانلود مارون 5.Maroon 5 Lyrics . In your pocket lyrics . توضیح متن ترجمه توضیح کامل آهنگ In your pocket از مارون 5 و Maroon 5 . لیریک و ترجمه آهنگ In your pocket. لیریک و متن و ترجمه آهنگ خارجی In your pocket. بهترین متن و ترجمه آهنگ های مارون 5 و Maroon 5 . دانلود لیریک آهنگ In your pocket از Maroon 5

  تاریخ : یکشنبه 14 دی 1393 | 06:28 ب.ظ | نویسنده : آ ف | نظرات()

  I wake up with blood-shot eyes

  با چشمای قرمز از خواب بیدار میشم

   

  (blood-shot eyes منظور وقتی هست که شما شب قبلش یه مقداری زیاده روی

  کرده باشی و هنگ اور شده باشی صبح که بلند میشی چشمات اینجوری میشه)

   

  Struggled to memorize

  با خودم کلنجار میرم تا یادم بیاد که

   

  The way it felt between your thighs

  Pleasure that made you cry

  (بی ادب)


  برای مشاهده ادامه ترجمه اینجا کلیک کن

  ترجمه های مرتبط: لیست تمامی آهنگهای ترجمه شده Maroon 5 ،
  برچسب‌ها: دانلود آهنگ make me wonder.معنی آهنگ مارون 5.متن آهنگ make me wonder. تکست آهنگ make me wonder.معنی اهنگ make me wonder از مارون 5 Maroon 5 .متن و ترجمه آهنگ مارون 5.معنی make me wonder.دانلود متن آهنگ زیبای Maroon 5.جدیترین متن آهنگMaroon 5 .دانلود تکست آهنگ make me wonder.تکست آهنگ مارون 5 Maroon 5.متن آهنگ make me wonder.دانلود مارون 5.Maroon 5 Lyrics . make me wonder lyrics . توضیح متن ترجمه توضیح کامل آهنگ make me wonder از مارون 5 و Maroon 5 . لیریک و ترجمه آهنگ make me wonder. لیریک و متن و ترجمه آهنگ خارجی make me wonder. بهترین متن و ترجمه آهنگ های مارون 5 و Maroon 5 . دانلود لیریک آهنگ make me wonder از Maroon 5

  تاریخ : شنبه 15 آذر 1393 | 08:17 ب.ظ | نویسنده : آ ف | نظرات()

  به درخواست سارا عزیز از کاربرای گرامی وبلاگ

   

  (بچه ها اگه شما هم مثل سارا جون آهنگی رو میبینید که حس میکنید

  توی وبلاگ یا سایت ها دیگه اشتباه ترجمه شده رو بگید تا بتونم

  ترجمه درست و دقیقش رو براتون بذارم)

   

  Just shoot for the stars, if it feels right

  فقط ستاره ها رو نشونه بگیر، اگه که فکر میکنی کار درستیه

   

  (مثل Shoot for the moon که توی آهنگ Rap god هم بهش

  اشاره کردم معنی خطر کردن برای رسیدن به هدف میده

  Try everything possible

  Take a risk for a great reward)


  برای مشاهده ادامه ترجمه اینجا کلیک کن

  ترجمه های مرتبط: لیست تمامی اهنگ های ترجمه شده Maroon 5 ،
  برچسب‌ها: دانلود آهنگ Moves like Jagger.معنی آهنگ مارون 5.معنی اهنگ Moves like Jagger از مارون 5 Maroon 5 .متن و ترجمه آهنگ مارون 5.معنی Moves like Jagger.دانلود متن آهنگ زیبای Maroon 5.جدیترین متن آهنگMaroon 5 .دانلود تکست آهنگ Moves like Jagger.تکست آهنگ مارون 5 Maroon 5.متن آهنگ Moves like Jagger.دانلود مارون 5.Maroon 5 Lyrics . Moves like Jagger lyrics . توضیح متن ترجمه توضیح کامل آهنگ Moves like Jagger از مارون 5 و Maroon 5 . لیریک و ترجمه آهنگ Moves like Jagger. لیریک و متن و ترجمه آهنگ خارجی Moves like Jagger. بهترین متن و ترجمه آهنگ های مارون 5 و Maroon 5 . دانلود لیریک آهنگ Moves like Jagger از Maroon 5

  تاریخ : دوشنبه 7 مهر 1393 | 06:05 ب.ظ | نویسنده : آ ف | نظرات()

  Looking at the same sky that we used to live under

  به همون آسمونی دارم نگاه میکنیم که توش زندگی میکردیم

   

  Are you thinking about the love that I took from us?

  داری به عشقی که بینمون به وجود اومده بود فکر میکنی؟

   

  When you close your eyes

  وقتی که چشمهات رو میبندی

   

  Do you see me love

  من رو میبینی عشقم؟

  برای مشاهده ادامه ترجمه اینجا کلیک کن

  ترجمه های مرتبط: لیست تمامی اهنگ های ترجمه شده Maroon 5 ،
  برچسب‌ها: دانلود آهنگ Coming Back For You.معنی آهنگ مارون 5.معنی اهنگ Coming Back For You از مارون 5 Maroon 5 .متن و ترجمه آهنگ مارون 5.معنی Coming Back For You.دانلود متن آهنگ زیبای Maroon 5.جدیترین متن آهنگMaroon 5 .دانلود تکست آهنگ Coming Back For You.تکست آهنگ مارون 5 Maroon 5.متن آهنگ Coming Back For You.دانلود مارون 5.Maroon 5 Lyrics . Coming Back For You lyrics . توضیح متن ترجمه توضیح کامل آهنگ Coming Back For You از مارون 5 و Maroon 5 . لیریک و ترجمه آهنگ Coming Back For You. لیریک و متن و ترجمه آهنگ خارجی Coming Back For You. بهترین متن و ترجمه آهنگ های مارون 5 و Maroon 5 . دانلود لیریک آهنگ Coming Back For You از Maroon 5

  تاریخ : یکشنبه 6 مهر 1393 | 12:56 ق.ظ | نویسنده : آ ف | نظرات()

  You got in so late, it's Sunday morning

  صبح یک شنبه شده خیلی دیر اومدی

   

  Said that you were leaving, letting go of us

  و میگی که میخوای بری و ما رو ترک کنی

   

  Where did we go wrong?

  کجای کارمون غلط بود؟

   

  And now you say you're leaving California

  که الان داری میگی که کالیفرنیا رو ترک میکنی


  برای مشاهده ادامه ترجمه اینجا کلیک کن

  ترجمه های مرتبط: لیست تمامی اهنگ های ترجمه شده Maroon 5 ،
  برچسب‌ها: دانلود آهنگ Leaving California.معنی آهنگ مارون 5.معنی اهنگ Leaving California از مارون 5 Maroon 5 .متن و ترجمه آهنگ مارون 5.معنی Leaving California.دانلود متن آهنگ زیبای Maroon 5.جدیترین متن آهنگMaroon 5 .دانلود تکست آهنگ Leaving California.تکست آهنگ مارون 5 Maroon 5.متن آهنگ Leaving California.دانلود مارون 5.Maroon 5 Lyrics . Leaving California lyrics . توضیح متن ترجمه توضیح کامل آهنگ Leaving California از مارون 5 و Maroon 5 . لیریک و ترجمه آهنگ Leaving California. لیریک و متن و ترجمه آهنگ خارجی Leaving California. بهترین متن و ترجمه آهنگ های مارون 5 و Maroon 5 . دانلود لیریک آهنگ Leaving California از Maroon 5

  تاریخ : چهارشنبه 2 مهر 1393 | 08:19 ب.ظ | نویسنده : آ ف | نظرات()

  برای مشاهده ادامه ترجمه ها به صفحه بعد بروید 1 2
  
  تبلیغات دو
  درباره

   دوستان خواهشا درخواست ترجمه آهنگ نفرستید حدود هزار تا ترجمه درخواستی دارم که انجام نشده،و نمیرسم ترجمه هاتون رو انجام بدم و فقط باعث ناراحتی من و خودتون میشه، ممنون از همکاریتون
  ترجمه مورد نظر خود را پیدا کنید   جستجو در میهن لیریک

  تبلیغات چهار
  پیوندهای روزانه
  کدهای اختصاصی
  

  تمام حقوق نزد این سایت محفوظ می باشد و کپی برداری فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع میباشد.
  مدیر و مترجم وبلاگ: آ.ف